Spolupráce s prověřenou advokátní
kanceláří je zárukou garance a bezpečí

Prodej nemovitosti je velkou životní událostí, často se loučíme s domovem a stojíme před novou životní etapou. Udělat sebemenší chybu či riskovat si nemůže dovolit nikdo z nás, obzvláště co se smluv a právních úkonů týká. I proto dlouhá léta spolupracuji s osvědčenou advokátní kanceláří Mgr. Martina Křivohlavého.

Celý proces prodeje se skládá z mnoha dílčích činností, veškeré právní kroky je tedy nutné mít bezchybně ošetřené. Mgr. Martin Křivohlavý se specializuje nejen na právo realitní, často aktivně řeší i ochranu spotřebitelů. Jeho služby máte již v ceně provize. A co vše pro vás společně vypracováváme?

Díky spolupráci získáte právní poradenství k vašemu případu i kompletní servis v souvislosti s převodem nemovitosti – tedy sepsání návrhů zprostředkovatelské, rezervační i kupní/nájemní smlouvy, přípravu smluv o smlouvách budoucích a návrhy na vklad do katastru nemovitostí – vše až k finálním podobám i s ověřením podpisů.

Ke každé smlouvě rovněž zajistíme bezpečnou a transparentní advokátní úschovu listin a peněz. Poté, co smluvená částka za nemovitost do advokátní úschovy dorazí, podáme nový návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. I zde řešíme veškerou administrativu a komunikaci s úřadem včetně úhrady správního poplatku.

Starat se nemusíte ani o daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí – zajistíme znalecký posudek, vyplníme formuláře a poradíme vám, jak dále postupovat.

V případě, že řešíte složitější právní případy, jakými jsou exekuce, věcná břemena, předkupní či zástavní práva nebo převod družstevních podílu, jsme vám rovněž plně k dispozici.